מתחם פרדייז

בפרויקט ״מתחם פרדייז״ הותקנה מערכת תאורה והגברה.